Διεύθυνση   Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης  Δ΄  Αθήνας

Εκτύπωση   Βαθμολογίου


Για να εκτυπώσετε το ατομικό δελτίο βαθμολογικής κατάταξης παρακαλoύμε συνδεθείτε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Μετά την εκτύπωση του ατομικού δελτίου βαθμολογικής κατάταξης επιλέξτε Αποσύνδεση
Εάν δε διαθέτετε ή δε γνωρίζετε τον κωδικό χρήστη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, πατήστε εδώ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2131617330 και ώρες 07:30-12:00