Διεύθυνση   Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης  Δ΄  Αθήνας

Εκτύπωση   Βεβαιώσεων


Για να εκτυπώσετε την ετήσια βεβαίωση αποδοχών 2016 που αφορά στη Δ' Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας παρακαλoύμε συνδεθείτε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
Μετά την εκτύπωση της βεβαίωσης επιλέξτε Αποσύνδεση
Εάν δε διαθέτετε ή δε γνωρίζετε τον κωδικό χρήστη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, πατήστε εδώ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2131617330 και ώρες 07:30-12:00